ดร.ภวิต ธีรธัชวัฒนกุล

รถยนต์มือสองรถถูก รถดี การันตีโดย ดร.ภวิต ธีรธัชวัฒนกุล

ประวัติการศึกษาผู้บริหาร

จบระดับปริญญาตรี คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จบระดับปริญญาโท คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จบระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย IUM สหรัฐอเมริกา

Visitors: 940,759