วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อสินค้า

  1. สนใจรถยนตร์ชำระเงินจอง 1,000  บาท ชำระเป็นเงินสด/โอนเข้าบัญชี
  2. บริษัทได้รับเงินจอง  ออกเอกสารใบจอง
  3. ลูกค้าเตรียมเอกสารผู้ซื้อ ผู้คำ เพื่อรอยื่นไฟแแนนช์
  4. นัดวันเซ็นต์สัญญาตามที่ลูกค้าสะดวก แต่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันจอง
  5. เซ็นต์สัญญาแล้วรอตรวจสอบ 3-5 วันทำการ
  6. สัญญาผ่าน นัดวันรับรถตรวจสอบสภาพรถ
  7. ส่งมอบรถและดูแลความเรียบร้อยไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่สัญญาผ่าน

 

Visitors: 945,081